LES FIRES ESPANYOLES TANQUEN 2020 I EXPOSEN LES SEUES PREVISONS PER A 2021/22

Actualitat general

Un total de 1.391.000 visitants i 11.700 expositors directes van participar en els esdeveniments celebrats pels membres d'AFE en 2020, dels quals el 54% van ser fires professionals.
En un any marcat per la pandèmia, el sector va mantenir prop de l'37% dels certàmens programats inicialment, en format físic, híbrid o digital.
La Covid-19 ha confirmat el valor de les trobades presencials com a palanca econòmica de primer ordre, el que permet preveure una recuperació significativa de la indústria firal al llarg dels propers mesos.
Actualment, l'aplicació de protocols de seguretat molt estrictes està resultant clau per al desenvolupament de l'activitat a les instal·lacions dels associats d'AFE.

Madrid, 13 de maig de 2021.- L'Associació de Fires Espanyoles (AFE), com és habitual en aquests primers mesos de l'any, s'ha dut a terme l'auditoria de les dades estadístiques de 2020 corresponents als seus socis. Així mateix, ha realitzat entre ells una enquesta per analitzar tant els efectes de la pandèmia de l'COVID-19 en les diferents organitzacions firals, com les seves perspectives de recuperació per als pròxims mesos. L'anàlisi compartit pels 28 associats posa en valor el paper que tenen les fires en termes de generació de negoci per a les empreses i palanca de primer ordre per ajudar a la recuperació econòmica i social.
Així ho ha confirmat el president de l'Associació, Xabier Basañez: "les fires són grans aliades de les empreses i el fet que puguin celebrar-se de nou ajudarà, sens dubte, a la recuperació de múltiples sectors i de l'economia en el seu conjunt. Considero que els organitzadors firals hem reaccionat amb grans dosis de flexibilitat i compromís en un any difícil, el que ens ha permès mitigar l'impacte d'aquesta crisi i ens dóna solidesa per afrontar els propers reptes, recolzant-nos en totes les empreses i socis estratègics que formen la cadena de valor de l'activitat firal ".

AFE va tancar 2020 amb la celebració d'un total de 100 fires, en què van participar 1.391.000 visitants i 11.700 expositors directes repartits en una superfície neta de 885.000 m2. La major part d'aquests esdeveniments, en concret el 54%, van ser de caràcter professional, mentre que el 38% es van destinar a al públic general i el 8% restant responien a la fórmula mixta. A més, cal subratllar que del conjunt de fires programades inicialment, AFE va mantenir el 37% dels seus esdeveniments; el 23% es van realitzar de forma presencial i el 14% van canviar a formats híbrids o digitals. El fet que el començament d'any fos especialment positiu, unit a la ràpida adaptació als nous models de trobada, va permetre als AFE combatre els efectes de la pandèmia de Covid-19, tot i les fortes restriccions sociosanitàries i de mobilitat que van caracteritzar el passat exercici.

Pel que fa a les perspectives per 2021 i 2022 plantejades pels socis d'AFE en l'última enquesta, destaca el grau de consens sobre la revalorització dels esdeveniments cara a cara després de l'experiència generada per la pandèmia de l'Covid. Així, una àmplia majoria dels membres consultats ha coincidit a assenyalar que el sector firal es recuperarà de forma significativa el 2022, després d'uns mesos de reactivació gradual especialment intensos en el segon semestre del l'any en curs.

En el context actual i segons l'anàlisi dels associats per 2021, el 63% de les fires se celebraran ja en format exclusivament presencial, el 13% en format híbrid i el 5% en digital, mentre el 19% han hagut de ser ajornades o cancel·lades. En aquest temps de transició hi haurà més elements digitals en els esdeveniments per a ampliar el seu abast i les convocatòries veuran reduïda la seva projecció exterior i volum de participació en general. Sens dubte, la pandèmia continua tenint un impacte directe en el negoci, de manera que se situa entre una de les principals causes de preocupació dels organitzadors de fires, a més de l'evolució global de l'economia i l'estat de l'mercat intern.
Per fer front a aquesta situació i segons els socis d'AFE, les principals mesures pròpies que ajudaran a millorar, reforçar i accelerar la recuperació de el sector firal en els pròxims mesos estan basades fonamentalment en la capacitat d'aplicar criteris de flexibilitat, suport i compromís amb els clients, gestionar adequadament els nous models de negoci i adaptar-los a les necessitats actuals i garantir la seguretat sanitària per generar confiança. Els recintes firals treballen ja en aquests punts i s'han dotat dels mitjans i protocols necessaris per convertir les seves instal·lacions en espais segurs.
Aquest full de ruta, juntament amb l'evolució de la vacunació a Espanya i en altres països, i la generalització dels certificats sanitaris, permetrà avançar en la defensa de l'calendari firal, tan necessari per activar aliances, innovació, negoci, coneixement i, en definitiva, noves oportunitats en el camí cap a la recuperació.

L'Associació de Fires Espanyoles, entitat sense ànim de lucre que es va constituir el 1964, compta actualment amb 28 membres associats i representa un 90% de l'activitat firal. Espanya es troba entre els principals països d'Europa en matèria de fires, juntament amb Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit.