Amb la declaració de la Fira per part de l'Agència Valenciana del Turisme, com a festa d'Interès Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana al maig de 2007, es va iniciar el període prescriptiu de cinc anys per a optar a la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional.

Passat aquell quinquenni, i havent acumulat les accions promocionals necessàries, es va redactar, durant el primer semestre de 2012, la documentació que formaria l'expedient de sol·licitud al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a aconseguir el títol honorífic de ‘Festa d'Interès Turístic Nacional' acollint-se a l'Ordre ITC/1763/2006 del 3 de maig, que regula aquestos tipus de declaracions.

Després de l'enviament de l'expedient de sol·licitud als òrgans competents a l'agost de 2012, el 16 d'octubre es va resoldre favorablement la concessió del títol de ‘Festa d'Interès Turístic Nacional' a la Fira de Tots Sants de Cocentaina.  

A més dels requisits de difusió exigits i complits, l'expedient de sol·licitud, i més concretament la memòria explicativa, es centrava en atributs inherents a la Fira, com la antiguitat de la Fira de Cocentaina, l'arrelament social, originalitat i varietat dels actes i activitats de la Fira de Cocentaina que formen la festa.
Aquestes qualitats, juntament amb altres d'aspecte tècnic, com l'existència de dotacions suficients per al turisme entre altres, són les que asseguraven en certa mesura l'èxit en la concessió d'aquest merescut esment honorífic per a la Fira de Cocentaina.

Set anys després, en febrer del 2019 es redacta la memòria per aconseguir la Declaració d'Interés Internacional. La Fira ja acumula varies accions promocionals a l'estranger, als països veïns Andorra i Portugal, un dels requisits per a l'obtenció d'aquest títol.

En abril del 2019 el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme valora la declaració de la Fira de Tots Sants de Cocentaina com a Festa d'Interés Turístic Internacional, un títol honorífic que passa a ostentar després d'haver-se certificat el seu impacte.

D'aquesta manera la Fira de Tots Sants passa a ser la primera fira comercial d'aquestes característiques en obtenir aquesta distinció.