Comença la formació en comunicació inclusiva per a tots els professionals que treballaran en la 675 edició de la Fira de Tots Sants

Actualitat general
  • Tant proveïdors com personal propi de l'ajuntament que formen part d'aquesta edició realitzaran un curs de quatre setmanes en el qual es facilitaran entre altres, les claus per a realitzar una comunicació inclusiva del certamen firal.

  • L'Ajuntament de Cocentaina ha realitzat de manera prèvia un diagnòstic sobre la comunicació de l'esdeveniment per a analitzar les millores que han de dur a terme perquè les pròximes edicions siguen més accessibles.

La Fira de Cocentaina 2021 serà més inclusiva i accessible gràcies al Diagnòstic d'accessibilitat i Pla de Comunicació inclusiva que l'Ajuntament durà a terme durant tot l'any amb vista a materialitzar moltes d'elles de cara a la pròxima edició. L'estudi i els seus resultats, realitzat per una consultora externa, recull aquells aspectes que s'han de millorar o reforçar perquè l'esdeveniment complisca amb aquesta premissa. És per això que, tots els professionals que treballen per a l'esdeveniment hauran de dur a terme un curs de comunicació inclusiva en el qual es donaran les claus que han de tindre tots els elements que es realitzen per a la Fira amb l'objectiu que tots complisquen els punts bàsics d'inclusió i accessibilitat.

La formació, que es durà a terme de manera en línia durant quatre setmanes, se centra en tots els aspectes que conformen una comunicació inclusiva. A través de les sessions teòric pràctiques, s'abordarà la Comunicació i Màrqueting inclusiva, Xarxes socials accessibles i Com dissenyar fullets i guies accessibles. D'aquesta manera tot el material que es desenvolupe així com la difusió del mateix es realitzarà des d'una perspectiva d'inclusivitat i accessibilitat. En finalitzar la formació, els participants rebran una certificació que acreditarà la seua experiència en aquest camp.

Diagnòstic i anàlisi del format actual

En l'anàlisi previ que s'ha realitzat de l'esdeveniment, s'han destacat alguns dels punts que s'han d'adequar perquè la Fira guanye en matèria d'accessibilitat. Entre ells ressalten la potenciació dels elements visuals quant a la realització de fullets més senzills i visuals, així com de major grandària i amb lletres simples accessibles a tota mena de públic. Potenciar els colors i adaptar els dissenys a aquelles persones amb necessitats d'accessibilitat cognitiva.

L'estudi també reflecteix possibilitats de millora entre les quals figuren, utilització de colors per àrees perquè el visitant les identifique ràpidament, instal·lació de tòtems de gran grandària a llarg del recorregut que abasta el certamen, senyalització simple i realitzada mitjançant pictogrames, així com pantalles i senyalització acústica per a afavorir a les persones amb discapacitat visual.

Un altre dels factors importants resideix en la inclusió en els punts d'informació d'un servei de préstec d'ajudes tècniques com a bastons amb seient per a persones amb mobilitat reduïda o cascos per a aplacar el so a persones amb hiperacusia i que almenys un d'aquests punts compte amb personal especialment format en l'atenció a persones amb necessitats especials.

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, ha assegurat que “després d'aquest diagnòstic, l'àrea de Fira treballarà de manera intensiva perquè a poc a poc totes les propostes de millora en matèria d'accessibilitat es vagen materialitzant. Ara començarem per la formació de tot l'equip de professionals que dona vida a l'esdeveniment perquè entre tots anem fent una Fira més accessible i inclusiva”. Ha puntualitzat a més que “continuem treballant perquè en el marc de l'esdeveniment es realitzen més activitats durant l'any i no se centre únicament en els dies grans de novembre i perquè la xarxa comercial que es va crear en aquesta edició, perdure i estiga a la disposició del públic durant tot l'any”.