FIRA TOTS SANTS DE COCENTAINA

Declarada d'interés turístic internacional

La Fira és la història mateixa de Cocentaina. No de bades arranca l'any 1346 amb el privilegi atorgat per Pere el Cerimoniós (II de València i IV d'Aragó) per a celebrar-la i ha continuat organitzant-se fins als nostres dies gràcies a l'estima a la terra i a les tradicions, a l'esperit dinàmic i emprenedor del poble de Cocentaina.