El termini màxim de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d'agost.

Les sol·licituds es podran enviar per correu postal, presencialment a l'oficina del SIC (Servei d'Atenció a la Ciutadania) ubicada a la Plaça de la Vila, 1 o bé telemàticament a través de la seu electrònica https://cocentaina.sedelectronica.es/info.0 on es presentarà la instància general adjuntant-hi la sol·licitud de Fira corresponent i la documentació complementària en qüestió.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació per a les sol·licituds corresponents a les associacions i el comerç local finalitzarà el 30 de setembre.