Durant el mes d'abril s'obrirà el termini per a presentar les sol·licituds de participació dels diferents sectors comercials. 

NO s'accepten sol·licituds prèvies a aquesta data.