La 676 edició de la Fira de Tots Sants se celebrarà els dies 29,30, 31 d'octubre i 1 de novembre tornant al seu format habitual després de l'adaptació patida en el 2021.

El plaç de presentació de sol·licituds s'iniciarà en breu i comprendrà tot el mes de juliol. Les sol·licituds s'han de realitzar adequadament segons el sector d'exposició que es tracte, i totes elles de manera obligatòria a través del tràmit específic que s'habilitarà en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cocentaina: https://cocentaina.sedelectronica.es/info.0

Els expositors interessats en participar a les zones temàtiques: Medieval, Àrab i Porrat Valencià, hauran de participar a través de l'empresa privada que obtinga la concessió demanial per a la Fira 2022.