• Dies 21, 22 i 23 de març: III Congrés Anual Fira Tots Sants
  • Dies 18, 19, 20 i 21 de maig: Mig Any de Fira
  • Dia 29 de setembre: Presentació Oficial 677 Edició Fira Tots Sants
  • Dies 1, 2, 3, 4 i 5 de novembre: 677 Edició Fira Tots Sants
  • Dia 11 de novembre: XLIII Certamen Coral Fira Tots Sants
  • Dia 12 de novembre: VI Trail Fira Tots Sants
  • Desembre: IV AOVE Fòrum Internacional Fira Tots Sants