El termini màxim de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 de juny.

Les sol·licituds es podran enviar per correu postal, presencialment a l'oficina del SIC (Servei d'Atenció a la Ciutadania) ubicada a Plaça La Vila, 1 o bé telemàticament a través de la seu electrònica https://cocentaina.sedelectronica.es/info.0 on es presentarà la instància general adjuntant-hi la sol·licitud de Fira corresponent i la documentació complementària en qüestió.

SOL·LICITUDS

*** LES SOL·LICITUDS SÓN EMPLENABLES, EN CAS QUE ONLINE HI HAJA PROBLEMES, DESCARREGAR LA CORRESPONENT I EMPLENAR-LA. GRÀCIES.***