Fira solidària

El dia 24 d'octubre s’entregaran tiquets per a les atraccions a les famílies de les quals els DOS membres estiguen a l’atur. Des de les 10:00 h – 13:00 h a l’Oficina Tècnica (C. Sant Cristòfol, 6).

El dia 25 d'octubre s’entregarà a les famílies amb UN membre a l’atur. Des de les 10:00 h – 13:00 h a l’Oficina Tècnica (C. Sant Cristòfol, 6).

Les famílies beneficiàries seran les que estiguen empadronades a Cocentaina amb fills o filles DE 2 A 14 ANYS.

DOCUMENTACIÓ:

  • DNI
  • Llibre de família
  • Empadronament a Cocentaina
  • Certificat de l’atur: DARDE
  • Certificat de l’INSS com a què no rep cap pensió de la Seguretat Social (es pot demanar per internet).
  • Certificat de persona amb diversitat funcional o del grau de dependència.

Es prega respectar l'horari i presentar la documentació sol·licitada.